Årsrapport for 2017

Hovedpunkter:

+ 59 % i overskud for året: MEUR 8,8 sammenlignet med MEUR 5,5 i 2016
+ 1 % i nettoproduktion: 374 GWh sammenlignet med 372 GWh i 2016
+ 12 % i omsætning, inklusive joint ventures: MEUR 66,1 sammenlignet med MEUR 59,1 i 2016
71% i EBITDA-margin, inklusive joint ventures og eksklusive særlige poster, sammenlignet med 69% i 2016
+ 48% i samlede pengestrømme fra driftsaktiviteter: MEUR 23,8 sammenlignet med MEUR 16,2 i 2016

Læs meddelelse