polyczyno_poland_upper

14/2016: Monthly Update for August 2016

Wind

 • In August 2016, the total wind production was 3% below estimates.
 • In particular, Germany and Spain were affected by low wind speed. On the contrary, in Denmark production was higher than expected (+6%) and extremely higher compared to August 2015 (+34%). In Italy and Poland, production was in line with expectations but higher than in August 2015, especially in Poland (+26%).
 • Net wind production year-to-date was 4% higher than estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In August 2016, the solar production was in line with expectations.
 • In particular, the average irradiation was in line with estimates both in Italy and Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

14/2016: Månedlig opdatering for August 2016

Vind

 • I august 2016 var den samlede vindproduktion 3% under forventningerne.
 • Især Tyskland og Spanien var påvirket af lav vindhastighed. Modsat var produktionen i Danmark højere end forventet (+6%) og væsentlig højere end i august 2015 (+34%). I Italien og Polen var produktionen på linje med forventningerne, men højere end i august 2015 især i Polen (+26%).
 • År til dato-nettoproduktionen var 4% højere end forventet og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I august 2016 var produktionen fra solanlæggene på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linje med forventningerne i både Italien og Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var i overensstemmelse med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

13/2016: Månedlig opdatering for juli 2016

Vind

 • I juli 2016 var den samlede vindproduktion 4% under forventningerne.
 • Især Tyskland var påvirket af lav vindhastighed. De danske (+6%) og polske (+4%) vindmølleparker oplevede til gengæld bedre vindforhold end forventet. I Italien og Spanien var produktionen lidt lavere end forventet, men højere end i juli 2015, især i Italien (+24%).
 • År til dato-nettoproduktionen var 5% højere end forventet og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I juli 2016 var produktionen fra solanlæggene på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og lavere end forventet i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var i overensstemmelse med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

13/2016: Monthly Update for July 2016

Wind

 • In July 2016, the total wind production was 4% below estimates.
 • In particular, Germany was affected by low wind speed. On the contrary, our Danish (+6%) and Polish (+4%) wind farms experienced better wind conditions than expected. In Italy and Spain, production was slightly lower than expected but higher than in July 2015, especially in Italy (+24%).
 • Net wind production year-to-date was 5% higher than estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In July 2016, the solar production was in line with expectations.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy and lower than forecasted in Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

Interim Financial Report – Half Year 2016

Positive trend in financials for H1 2016

 • Profit year to date 2016
 • 6% decrease in revenue to EUR 25.3M
 • 7% increase in EBITDA to EUR 19.2M*
 • 6% increase in EBITDA to EUR 24.7M, including EBITDA from associates

  *Adjusted for income from Associates/ Excluding Special Items

Positive trend in the production performance compared to estimates in H1 2016

 • 56% of the total expected annual net production has been already generated in H1 2016
 • +3% in total net production in H1 2016 vs H1 2015: 217 GWh
 • +6% in actual wind production vs. estimates
 • +2% in actual solar production vs. estimates


Events occurred after 30 June 2016

 • On 26 July 2016, Greentech signed an agreement for the acquisition of the remaining stake (50%) of La Castilleja solar plant (9.8MW) from its co-shareholder Foresight Group

 


Read the PDF file

 

12/2016: Aftale om køb af resterende aktiepost på 50% af la Castilleja-anlægget

Greentech Energy Systems A/S (”Greentech”) underskriver aftale om køb af den resterende aktiepost på 50% af solanlægget la Castilleja af sin medaktionær Foresight Group.

I forbindelse med tilpasningen af Selskabets aktiviteter har Greentech besluttet at erhverve den resterede 50%-ejerandel i det spanske solanlæg la Castilleja fra sin medaktionær, et selskab ejet af flere fonde under Foresight Group. Efter opfyldelse af en række betingelser, vil Greentech være eneejer af det spanske solanlæg på 9,80 MW.

Den samlede transaktionspris for de resterende 50% af aktierne i solanlægget la Castilleja er TEUR 3.700.

Greentech forventer at afslutte handlen inden udgangen af 2016.

 


Læs meddelelse

12/2016: Agreement for the acquisition of the remaining 50% stake of la Castilleja

Greentech Energy Systems A/S (“Greentech”) signs an agreement for the acquisition of the remaining stake (50%) of la Castilleja solar plant from its co-shareholder Foresight Group.

In the context of the reorganization of its activities, Greentech has decided to acquire the remaining 50% stake of the Spanish solar plant la Castilleja from its co-shareholder, a company belonging to certain funds managed by Foresight Group. After the satisfaction of some conditions precedent, Greentech will own 100% of the Spanish solar plant (9.80MW).

The total price of the transaction for the remaining stake (50%) of la Castilleja solar plant is EUR 3,700K.

Greentech expects to complete the transaction within the second semester of 2016.

 


Read the PDF file

 

11/2016: Månedlig opdatering for juni 2016

Vind

 • I juni 2016 var den samlede vindproduktion 5% lavere end forventet.
 • Grundet ugunstige vindforhold var produktionen, i næsten alle vore lande, lavere end forventet med undtagelse for Spanien hvor produktionen var 15% højere end forventet og væsentlig højere end i juni 2015 (+40%).
 • År til dato-nettoproduktionen var 6% højere end forventningerne og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I juni 2016 var den samlede produktion på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linje med forventningerne i både Italien og Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var på linje med forventningerne og med den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

11/2016: Monthly Update for June 2016

Wind

 • In June 2016, the total wind production was 5% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions, production generated was lower than expected in almost all our countries, except in Spain, where the production was higher than expected (+15%) and extremely higher compared to June 2015 (+40%).
 • Net wind production year-to-date was 6% higher than estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In June 2016, the solar production was in line with expectations.
 • In particular, the average irradiation was in line with estimates both in Italy and Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.


Read the PDF file

 

10/2016: Meddelelse om betydelige ejerandele

Greentech Energy Systems A/S er blevet informeret som følger af Pirelli & C S.p.A.:
”I overensstemmelse med bestemmelserne i § 29 i lov om værdipapirhandel skal vi herved oplyse, at vi har afhændet vores aktiepost i Greentech Energy Systems A/S og dermed ikke længere besidder aktier i selskabet.”

Greentech Energy Systems A/S er blevet informeret som følger af Intesa Sanpaolo S.p.A.:
”I overensstemmelse med bestemmelserne i § 29 i lov om værdipapirhandel skal vi herved oplyse, at vi har afhændet vores aktiepost i Greentech Energy Systems A/S og dermed ikke længere besidder aktier i selskabet.”

Greentech Energy Systems A/S er blevet informeret som følger af GWM SIF:
”I overensstemmelse med bestemmelserne i § 29 i lov om værdipapirhandel skal vi herved oplyse, at vi har erhvervet en yderligere aktiepost på 22.145.666 aktier i Greentech Energy Systems A/S. Efter denne transaktion kan vores samlede beholdning af aktier i selskabet opgøres til 31.042.832 stk. svarende til 29,10 % af det samlede antal aktier, hvorved vi har passeret 25% grænsen. Denne transaktion er samtidig rapporteret til Finanstilsynet.”

 


Læs meddelelse

10/2016: Announcement of significant position

Greentech Energy Systems A/S has been informed as follows by Pirelli & C S.p.A.:
“In accordance with the rules of Section 29 of the Danish Securities Trading Act we hereby notify you that we have disposed of our shares in Greentech Energy Systems A/S so that we no longer hold any shares in the company”.

Greentech Energy Systems A/S has been informed as follows by Intesa Sanpaolo S.p.A.:
“In accordance with the rules of Section 29 of the Danish Securities Trading Act we hereby notify you that we have disposed of our shares in Greentech Energy Systems A/S so that we no longer hold any shares in the company”.

Greentech Energy Systems A/S has been informed as follows by GWM SIF.:
“In accordance with the rules of Section 29 of the Danish Securities Trading Act we hereby notify you that we have acquired an additional shareholding of 22’145’666 shares in Greentech Energy Systems A/S. Following the acquisition we hold a total of 31’042’832 shares, equivalent to 29.10% of the shares in the company, and thus have exceeded the 25% threshold. We have simultaneously herewith reported the transaction to the Danish Financial Supervisory Authority”.

 


Read the PDF file

 

9/2016: Månedlig opdatering for maj 2016

Vind

 • I maj 2016 var den samlede vindproduktion 30% højere end forventet.
 • Grundet særdeles gode vindforhold i hele Sydeuropa var produktionen fra de spanske (+28%) og især de italienske vindmølleparker (+46%) væsentligt højere end forventet.
  Produktionen i Danmark, Polen og Tyskland var derimod under forventningerne grundet ringe vindforhold. Den samlede produktion var 40% højere end i maj 2015.
 • År til dato-nettoproduktionen var 8% højere end forventningerne og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Sol

 • I maj 2016 var solproduktionen i overensstemmelse med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linje med forventningerne i Italien og lavere end forventet i Spanien.
 • År til dato-nettoproduktionen var på linje med forventningerne og lidt lavere end den tilsvarende periode sidste år.


Læs meddelelse

9/2016: Monthly Update for May 2016

Wind

 • In May 2016, the total wind production was 30% above estimates.
 • Due to extremely favourable wind conditions across Southern Europe, the production from the Spanish (+28%) and especially the Italian (+46%) wind farms was significantly
  above expectations. On the other hand, in Denmark, Poland and Germany the production was below estimates due to low wind speed. The total production was 40% higher than
  May 2015.
 • Net wind production year-to-date was 8% higher than estimates and fairly higher than the same period last year.

 

Solar

 • In May 2016, the solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was in line with estimates in Italy and lower than expected in Spain.
 • Net solar production year-to-date was in line with estimates and slightly lower than the same period last year.


Read the PDF file

 

8/2016: Månedlig opdatering for april 2016

Vind

 • I april 2016 var den samlede vindproduktion på linje med forventningerne.
 • Grundet gode vindforhold var produktionen højere end forventet i Polen (+ 7%) og især i Spanien (+ 19%), hvor Conesa-anlægget leverede en væsentligt højere produktion (+ 48%) sammenlignet med samme periode i 2015. Produktionen i Italien, Tyskland og Danmark var derimod under forventningerne grundet ringe vindforhold.
 • År til dato-nettoproduktionen var på linje med forventningerne og med samme periode sidste år.

 

Sol

 • I april 2016 var solproduktionen 5% over forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lidt højere end forventet i Italien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 7%. I Spanien var produktionen lavere end forventet (- 4%) på grund af lavere gennemsnitlig solindstråling.
 • År til dato-nettoproduktionen var lidt højere end forventet og på linje med den tilsvarende periode sidste år.

 

Læs meddelelse

8/2016: Monthly Update for April 2016

Wind

 • In April 2016, the total wind production was in line with estimates.
 • On one hand, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Poland (+7%) and especially in Spain (+19%), where the Conesa plant delivered a production significantly higher (+48%) compared to the same period in 2015. On the other hand, in Italy, Germany and Denmark the production was below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was in line with estimates and with the same period last year.

 

Solar

 • In April 2016, the solar production was 5% above estimates.
 • In particular, the average irradiation was slightly higher than expected in Italy, raising the solar production by +7% compared to estimates. In Spain, the solar production was lower than expected (-4%) due to a lower average irradiation.
 • Net solar production year-to-date was slightly higher than expected and in line with the same period last year.


Read the PDF file

 

7/2016: Månedlig opdatering for marts 2016

Vind

 • I marts 2016 var den samlede vindproduktion 14% under forventningerne.
 • Grundet ringe vindforhold i hele Europa var produktionen fra næsten alle vores markeder lavere end forventet. Kun i Spanien var produktionen højere end forventet, men lavere end i marts 2015 grundet ekstraordinært gode vindforhold sidste år.
 • År til dato-nettoproduktionen var lidt højere end forventet (+5%) og lidt lavere i forhold til samme periode sidste år (-4%).

 

Sol

 • I marts 2016 var solproduktionen på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Spanien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 6%. I Italien var produktionen i overensstemmelse med forventningerne primært takket være høj solindstråling på Cerveteri-anlægget modsat vores øvrige italienske solanlæg, som oplevede lavere solindstråling.
 • År til dato-nettoproduktionen var på linje med forventningerne og den tilsvarende periode sidste år.

 

Læs meddelelse

7/2016: Monthly Update for March 2016

Wind

 • In March 2016, the total wind production was 14% below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions all around Europe, production generated in almost all our countries was lower than expected. Only in Spain, the production was higher than expected but lower than in March 2015 due to extraordinary favourable wind conditions in the year-earlier period.
 • Net wind production year-to-date was fairly higher than expected (+5%) and slightly lower than the same period last year (-4%).

 

Solar

 • In March 2016, the solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Spain, raising the solar production by +6% compared to estimates. In Italy, the solar production was in line with estimates mainly due to good irradiation conditions in Cerveteri compared to lower irradiation in the rest of our Italian PV plants.
 • Net solar production year-to-date was in line with budget and the same period last year.


Read the PDF file

 

6/2016: Referat af ordinær generalforsamling 2016

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog
årsrapporten for 2015 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet.

 

Læs meddelelse

 

6/2016: Minutes of Annual General Meeting 2016

The Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S was held today.

The shareholders at the General Meeting adopted the Board of Directors’ report on the activities,
the Annual Report for 2015 and the distribution of the result for the year as proposed in the
Financial Statements.

 

Read the PDF file

 

 

5/2016: Meddelelse om betydelige ejerandele

Greentech Energy Systems A/S er blevet informeret af Pirelli & C. S.p.A. og Intesa San Paolo S.p.A. om, at de er blevet aktionærer i Selskabet og ejer hhv. 12.720.374 aktier, svarende til 11,93% af det samlede antal aktier, og 9.425.292 aktier, svarende til 8,84% af det samlede antal aktier.

GWM Renewable Energy II S.p.A. har desuden reduceret sin ejerandel til i alt 54.109.944 aktier, svarende til 50,72% af det samlede antal aktier.

 

 

Læs meddelelse

 

5/2016: Announcement of significant position

Greentech Energy Systems A/S has been informed by Pirelli & C. S.p.A. and Intesa San Paolo S.p.A. that they have become shareholders of the Company and now hold respectively
12,720,374 shares, equivalent to 11.93% of the shares in the Company, and 9,425,292 shares, equivalent to 8.84% of the shares in the Company.

Moreover, GWM Renewable Energy II S.p.A has reduced its ownership to a total of 54,109,944 shares, equivalent to 50.72% of the shares in the Company.


Read the PDF file

 

4/2016: Salg af polske udviklingsprojekter

Greentech Energy Systems A/S har i dag solgt sine tre polske vindprojekter Parnowo, Ustka og Smolęcin til et datterselskab af EDF EN POLSKA SP. Z.O.O., ejet af EDF Energies Nouvelles, en førende fransk koncern inden for vedvarende energi med mere end 9 GW installeret kapacitet på verdensplan.

Salget er blevet afsluttet idag.

De tre projekter udgør tilsammen 108 MW (jf. Selskabsmeddelelse nr. 16/2015 vedrørende den underskrevne aftale i december 2015).

Salget omfatter overdragelse af de tre projektselskaber med hensigten at videre udvikle og bygge
projekterne i fremtiden.

Den samlede værdi af transaktionen for de tre vindprojekter udgør MEUR 5,4.

 

Læs meddelelse

 

4/2016: Sale of Polish development projects

Today, Greentech Energy Systems A/S, sold three of its Polish wind projects: Parnowo, Ustka and Smolęcin to a subsidiary of EDF EN POLSKA SP. Z.O.O owned by EDF Energies Nouvelles, a leading French renewable energy Group with more than 9 GW of renewable energy worldwide.

The closing of the transaction has occurred today.

The three projects combined amount to a total of 108MW (see also Company Announcement No. 16/2015 for the agreement signed last December).

The sale included the transfer of the Project Companies with the intention of further development and future construction of the projects.

The total value of the transaction for the three wind projects is EUR 5.4M.


Read the PDF file

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2016

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S onsdag,
den 13. april 2016, kl. 15.00, på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

 

Læs indkaldelse

Læs Fuldstændige Forslag

Notice of Annual General Meeting 2016

Pursuant to article 8 of the articles of association, notice is given that the Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S will be held on Wednesday, 13 April 2016 at 3.00 pm, at Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 Copenhagen V, Denmark

 

Read the Notice

Read the Complete Proposals

 

 

Årsrapport for 2015

Greentech Energy Systems A/S offentliggør årsrapporten for 2015

Hovedpunkter:

 • Pofit i perioden på MEUR 1,3 sammenlignet med MEUR – 24,4 i 2014
 • Nettoproduktion354,1 GWh sammenlignet med 374,9 GWh i 2014 (- 6%)
 • Omsætning på MEUR 59,2 sammenlignet med MEUR 64,4 i 2014 (-8%), inkl. omsætning fra associerede virksomheder
 • EBITDA-margin inkl. associerede virksomheder og Særlige poster på 64% sammenlignet med 65% i 2014
 • Total pengestrøm fra løbende aktiviteter på MEUR 1,3 sammenlignet med MEUR – 1,0 i 2014
 • Miljøhensyn: Bruttoproduktionen i 2015 kunne forsyne 138.000 husstande med elektricitet, sparede udledning af ca. 222.000 tons CO2 svarende til eliminering af udledninger fra over 90.000 biler

 

 

Læs PDF filen på engelsk

Annual Report for 2015

Greentech Energy Systems A/S publishes its Annual Report for 2015:

Highlights:

 • Profit for the period of EUR 1.3M compared to EUR -24.4M in 2014
 • Net production of 354.1 GWh compared to 374.9 GWh in 2014 (- 6%)
 • Revenue of EUR 59.2M compared to EUR 64.4M in 2014 (- 8%) including revenue from Associates
 • EBITDA margin including Associates and excluding Special Items of 64% compared to 65% in 2014
 • Total cash flow from continuing operations of EUR 1.3M compared to EUR – 1.0M in 2014
 • Environment Protection: Gross Production in 2015 supplied 138,000 families, reduced the CO2 emissions by approx. 222,000 tons equaling the elimination of emissions from more than 90,000 cars.

 

 

Read the PDF file

 

 

3/2016: Månedlig opdatering for februar 2016

Vind

 • I februar 2016 var den samlede vind produktion 30% over forventningerne.
 • Takket været gode vindforhold var produktionen højere end forventet i Italien (+ 35%), Spanien (+23%) og især Tyskland (+50%).
  I Danmark og Polen var produktionen under forventningerne på grund af dårlige vindfolhold.
 • År til dato nettoproduktionen var væsentlig højere end forventet (+17%) og i forhold til samme periode sidste år (+13%).

 

Sol

 • I februar 2016 var solproduktionen 9% højere end forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien, med en stigning af produktionen på 16% i forhold til forventningerne.
  I Spanien var produktionen lavere end forventet (-12%) på grund af lav gennemsnitlig solindstråling.
 • År til dato nettoproduktionen var lidt højere end forventet (+5%) men lavere end i samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

3/2016: Monthly Update for February 2016

Wind

 • In February 2016, the total wind production was 30% above estimates.
 • In particular, due to favourable wind conditions production was higher than expected in Italy (+35%),
  Spain (+23%) and especially in Germany (+50%). In Denmark and Poland the production was below estimates due to low wind speed.
 • Net wind production year-to-date was considerably higher than budget (+17%) and the same period last year (+13%).

 

Solar

 • In February 2016, the solar production was 9% above estimates.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy, raising the solar production by +16% compared to estimates. In Spain, the solar production was lower than expected (-12%) due to a lower average irradiation.
 • Net solar production year-to-date was fairly higher than budget (+5%) but lower than the same period last year.

 

Read the PDF file

 

 

2/2016: Månedlig opdatering for januar 2016

Vind

 • I januar 2016 var den samlede vind produktion 4% over forventningerne.
 • Gunstige vindforhold gav – sammenlignet med samme periode i 2015 – en højere produktion i Italien generelt (+ 12%), som toppede med en stigning på 28% af produktionen fra vindmølleparken Monte Grighine.
  I resten af vores lande var produktionen under forventningerne på grund af dårlige vindfolhold.

 

Sol

 • I januar 2016 var solproduktionen på linie med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linie med forventningerne i Italien men lidt lavere end forventet i Spanien.

 

Læs meddelelse

2/2016: Monthly Update for January 2016

Wind

 • In January 2016, the total wind production was 4% above estimates.
 • Due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Italy in general (+12%) and in the Monte Grighine plant in particular, which delivered a production 28% higher than the same period in 2015.
  In the rest of our countries the production was below estimates due to low wind speed.

 

Solar

 • In January 2016, the solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was in line with expectations in Italy but lower than expected in Spain.

 

Read the PDF file

 

 

1/2016: Månedlig opdatering for december 2015

Vind

 • I december 2015 var den samlede vind produktion under forventningerne.
 • Produktionen i især Italien og Spanien var væsentlig under forventningerne på grund af meget dårlige vindfolhold i hele Sydeuropa. Modsat var produktionen i Danmark (+6%) og især i Tyskland (+45%) og Polen (+42%) højere end forventet på grund af gode vindfolhold.
 • I 2015 opnåede vind anlæggene en samlet bruttoproduktion på ca. 350 GWh, – 8% i forhold til 2014.

 

Sol

 • I december 2015 var solproduktionen 25% højere end forventet.
 • Takket været højere solindstråling producerede de italienske og spanske anlæg mere end forventet hhv. +28% og + 15%.
 • I 2015 opnåede sol anlæggene en samlet bruttoproduktion på ca. 66 GWh, på linie med 2014.

 

Generelt har Greentechs produktion i 2015 ikke opnået udsigterne annonceret i årsrapporten 2014 specielt på grund af ugunstige vindfolhold i hele Sydeuropa i anden halvdel af året.

 

Læs meddelelse

1/2016: Monthly Update for December 2015

Wind

 • In December 2015, the total wind production was below estimates.
 • In particular, the production from Italy and Spain was considerably below expectations due to extremely poor wind conditions across Southern Europe.
  On the contrary, production from Denmark (+6%) and especially from Germany (+45%) and Poland (+42%) was higher than expected due to good wind conditions.
 • In 2015, the wind portfolio reached a total gross production of approx. 350 GWh, -8% compared to 2014.

 

Solar

 • In December 2015, the solar production was 25% higher than estimated.
 • In particular, due to higher irradiation, the Italian and Spanish solar plants performed significantly above budget: 28% and 15% respectively.
 • In 2015, the solar portfolio generated a gross production of 66 GWh, in line with 2014.

 

Overall, in 2015, Greentech production has not reached the Outlook announced in the Annual Report of 2014, primarily due to the less favourable wind conditions in Southern Europe during the second half of the year.

 

Read the PDF file

16/2015: Aftale om salg af polske projekter

Greentech Energy Systems A/S underskriver en aftale om salg af 4 polske vind projekter til EDF Energies Nouvelles.

 

Greentech Energy Systems A/S og EDF Energies Nouvelles (gennem datterselskabet EDF EN POLSKA SP. Z.O.O.) har indgået en aftale om salg af 4 polske vindmølle projekter med en samlet kapacitet af 120 MW (Parnowo, Ustka, Puck and Smolęcin).

EDF EN POLSKA vil efter opfyldelse af nogle suspensive betingelser eje 100% af projekt selskaberne og overtage alt yderligere udviklingsaktivitet og -udgifter. Købet forventes afsluttet indenfor det første semester af 2016.

 

Læs meddelelse

16/2015: Agreement for the sale of Polish Projects

Greentech Energy Systems A/S signs an agreement for the sale of 4 Polish wind farm projects with EDF Energies Nouvelles.

Greentech Energy Systems A/S and EDF Energies Nouvelles (through its subsidiary EDF EN POLSKA SP. Z.O.O.) entered into an agreement for the sale of 4 Polish wind farm projects amounting to a total of 120MW (Parnowo, Ustka, Puck and Smolęcin).

After the satisfaction of some conditions precedent, EDF EN POLSKA will own 100% of the Project Companies and take over all further development activities and related expenses. The acquisition is expected to be completed within the first semester of 2016.

 

 

Read the PDF file

15/2015: Månedlig opdatering for november 2015

Vind

 • I november 2015 var den samlede vind produktion 9% under forventningerne.
 • Vindforholdene i Italien, Danmark, Polen og Spanien var dårlige. Modsat var vindfolholdne i Tyskland gode og produktionen var højere (+59%) end forventet og væsentlig højere (+175%) end i november 2014.
 • År til dato tallene er lidt lavere end forventet og på linje med samme periode sidste år.

 

Sol

 • I november 2015 var solproduktionen 11% højere end forventet.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet især i Spanien og produktionen var 30% højere end forventet og 44% højere end i november 2014.
 • År til dato tallene er som forventet og på linje med tallene for samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

15/2015: Monthly Update for November 2015

Wind

 • In November 2015, the total wind production was 9% below estimates.
 • In particular, Italy, Denmark, Poland and Spain were all affected by low wind speed. On the contrary, our German wind farm was affected by good wind conditions and delivered a production considerably higher (+59%) compared to estimates and extremely higher (+175%) compared to November 2014.
 • Year-to-date figures are slightly lower than expected and in line with the year-earlier period.

 

Solar

 • In November 2015, the solar production was 11% higher than estimated.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected especially in Spain, raising the solar production by +30% compared to estimates and by +44% compared to November 2014.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and with the year-earlier period.

 

Read the PDF file

14/2015: Månedlig opdatering for oktober 2015

Vind

 • I oktober 2015 var den samlede vind produktion under forventningerne grundet generelt dårlige vindforhold i hele Europa.
 • Ikke desto mindre var produktionen højere end i oktober 2014 (+20%) da vindforholdene i hele Europa i samme periode sidste år var endnu værre.
 • År til dato tallene er på linje med forventningerne og med samme periode sidste år.

 

Sol

 • I oktober 2015 var solproduktionen lavere end forventet.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet både i Italien og i Spanien.
 • År til dato tallene er som forventet og på linje med tallene for samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

14/2015: Monthly Update for October 2015

Wind

 • In October 2015, the total wind production was below estimates due to overall bad wind conditions across Europe.
 • However, production figures are considerably higher compared to October 2014 (+20%) since wind conditions all around Europe were even worst in same period last year.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and with the year-earlier period.

 

Solar

 • In October 2015, the solar production was lower than estimated.
 • The average irradiation was lower than expected both in Spain and in Italy.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and with the year-earlier period.

 

Read the PDF file

Interim Financial Report – Q3 2015

Stable trend in financials for Q1-Q3 2015

 • 2% decrease in revenue to EUR 41.3M
 • 4% decrease in EBITDA to EUR 22.3M*
 • 2% decrease in revenue to EUR 51.1M, including revenue from associates
 • 4% decrease in EBITDA to EUR 29.4M, including EBITDA from associates

*Adjusted for Income from Associates

 

Stable production trend in Q1-Q3 period despite poor wind conditions in Q3 2015

 •  -2% in total net production in Q1-Q3 2015 vs last year: 291 GWh
 • +2% in actual wind production vs. estimates
 • +2% in actual solar production vs. estimates

 

Events occurred after 30 September 2015

 • In November 2015, as anticipated in the Annual Report 2014, Greentech officially filed a request for arbitration against the Kingdom of Spain pursuant the Energy Charter Treaty

 

Read the PDF file

13/2015: Månedlig opdatering for september 2015

Vind

 • I september 2015 var den samlede vind produktion under forventningerne grundet generelt dårlige vindforhold i hele Europa.
 • Ikke desto mindre var produktionstallene højere end i samme periode sidste år (+9%) da vindforholdene i hele Europa i september 2014 var endnu værre.
 • År til dato tallene er på linje med forventningerne og med samme periode sidste år.

 

Sol

 • I september 2015 var solproduktionen lidt lavere end forventet og på linje med produktionen i september 2014.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lidt lavere end forventet i Italien og næsten som forventet i Spanien.
 • År til dato tallene er som forventet og på linje med tallene for samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

13/2015: Monthly Update for September 2015

Wind

 • In September 2015, the total wind production was below estimates due to overall bad wind conditions across Europe.
 • Nevertheless, production figures are higher than the same period last year (+9%) since wind conditions all around Europe in September 2014 were even worst.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and with the year-earlier period.

 

Solar

 • In September 2015, the solar production was slightly lower than expected and in line with September 2014.
 • The average irradiation was fairly lower than expected in Italy and almost as forecasted in Spain.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and with the year-earlier period.

 

Read the PDF file

12/2015: Månedlig opdatering for august 2015

Vind

 • I august 2015 var den samlede produktion under forventningerne.
 • Grundet generelt dårlige vindforhold over hele Europa var produktionen i alle vores lande lavere end forventet. På grund af dette leverede vores parker i Tyskland, Polen og Danmark en produktion der var væsentlig lavere i forhold til august 2014.
 • År til dato tallene er lidt højere end forventet og på linje med tallene for samme periode sidste år.

 

Sol

 • I august 2015 var den samlede produktion lavere end forventet.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet både i Spanien og Italien.
 • År til dato tallene er som forventet og på linje med tallene for august 2014.

 

Læs meddelelse

12/2015: Monthly Update for August 2015

Wind

 • In August 2015, the total wind production was below estimates.
 • In particular, the production from all our Countries was lower than expected due to overall bad wind conditions across Europe. For this reason, our wind farms in Germany, Poland and Denmark delivered a production significantly lower compared to August 2014.
 • Year-to-date figures are slightly higher than expected and in line with the year-earlier period.

 

Solar

 • In August 2015, the solar production was lower than estimated.
 • The average irradiation was lower than expected both in Spain and in Italy.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and with the year-earlier period.

 

Read the PDF file

11/2015: Månedlig opdatering for juli 2015

Vind

 • I juli 2015 var den samlede produktion under forventningerne.
 • Grundet gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet i Polen (+60%) og specielt i Danmark (+77%), hvor Oppelstrup møllerne leverede en produktion der var væsentlig højere (+179%) end i samme periode i 2014.
  Produktionen i Spanien og Italien lå under estimat på grund af lav vindhastighed.
 • År til dato tallene er forholdsvis højere end forventet (+5%) og på linje med tallene for juli 2014.

 

Sol

 • I juli 2015 var den samlede produktion lidt højere end forventet.
 • Specielt den gennemsnitlige solindstråling i Italien var højere end forventet, hvor produktionen oversteg forventningerne med 5% i forhold til juli 2014. Produktionen i Spanien var som estimeret.
 • Nettoproduktionen var, år til dato, højere end budgetteret (+5%) og på linje med samme periode forrige år.

 

Læs meddelelse

11/2015: Monthly Update for July 2015

Wind

 • In July 2015, the total wind production was below estimates.
 • Due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Poland (+60%) and especially in Denmark (+77%), where the Oppelstrup plant delivered a production extremely higher (+179%) compared to the same period in 2014.
  On the other hand, in Spain and Italy the production was below estimates due to low wind speed.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected (+5%) and in line with those from July 2014.

 

Solar

 • In July 2015, the combined solar production was slightly higher than expected.
 • In particular, the average irradiation in Italy was higher than expected, raising the solar production by 5% compared to July 2014, while Spain registered irradiation in line with estimates.
 • Net solar production year-to-date was higher than budget (+5%) and in line with the year-earlier period.

 

Read the PDF file

10/2015: Announcement of significant position

Greentech Energy Systems A/S has today been informed as follows by GWM SIF:

“In accordance with the rules of Section 29 of the Danish Securities Trading Act we hereby notify you that we today have acquired an additional shareholding of 50,000 shares in Greentech Energy Systems A/S. Following the acquisition we hold a total of 5,373,253, equivalent to 5.04% of the shares in the company, and thus have exceeded the 5% threshold. We have simultaneously herewith reported the transaction to the Danish Financial Supervisory Authority.”

 

Read the PDF file

10/2015: Meddelelse om betydelige ejerandele

Greentech Energy Systems A/S er dags dato blevet informeret som følger af GWM SIF:

”I overensstemmelse med bestemmelserne i § 29 i lov om værdipapirhandel skal vi herved oplyse, at vi dags dato har erhvervet en yderligere aktiepost på 50.000 aktier i Greentech Energy Systems A/S.  Efter denne transaktion kan vor samlede beholdning af aktier i selskabet opgøres til 5,373,253 stk. svarende til 5,04% af det samlede antal aktier, hvorved vi har passeret 5%-grænsen. Denne transaktion er samtidig rapporteret til Finanstilsynet.”

 

Læs meddelelse

Interim Financial Report – Half Year 2015

Positive trend in financials for H1 2015

 • Profit year to date 2015
 • 4% increase in revenue to EUR 30.1M
 • 6% increase in EBITDA to EUR 17.2M*
 • 4% increase in revenue to EUR 37.4M, including revenue from associates
 • 7% increase in EBITDA to EUR 22.8M, including EBITDA from associates

* Adjusted for Income from Associates

Positive trend in the production performance compared to estimates in H1 2015

 • 56% of the total expected annual net production has been already generated in H1 2015
 • +3% in total net production in H1 2015 vs H1 2014: 220 GWh
 • +7% in actual wind production vs. estimates
 • +5% in actual solar production vs. estimates

 

Events occurred after 30 June 2015

 • In July 2015, Greentech sold its 50% stake of the Tiefenthal wind plant to its co-shareholder Nordenergie A/S
 • In July 2015, as anticipated in the Annual Report 2014, Greentech officially filed a request for arbitration against the Republic of Italy pursuant the Energy Charter Treaty

 

 

Read the PDF File

09/2015: Månedlig opdatering for juni 2015

Vind

 • I juni 2015 var den samlede vindproduktion under forventningerne.
 • Grundet ugunstige vindforhold var produktionen, i næsten alle vore lande, lavere end forventet med undtagelse for Danmark (+43%), hvor de danske vindmøller producerede væsentlig mere (+162%) end i samme periode 2014.
 • År til dato tallene er lidt højere end forventet (+7%) og på linje med tallene for juni 2014 (+3%).

 

Sol

 • I juni 2015 var den samlede produktion på linje med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var på linje med forventningerne i både Italien og Spanien.
 • Nettoproduktionen var, år til dato, højere end budgetteret (+5%) og på linje med samme periode forrige år.

 

Læs meddelelse

09/2015: Monthly Update for June 2015

Wind

 • In June 2015, the total wind production was below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions, production was lower than expected in almost all our countries except for Denmark (+43%), where the Danish turbines delivered a production extremely higher (+162%) compared to the same period in 2014.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected (+7%) and in line with those from June 2014 (+3%).

 

Solar

 • In June 2015, the combined solar production was in line with expectations.
 • In particular, the average irradiation was in line with estimates both in Italy and Spain.
 • Net solar production year-to-date was higher than budget (+5%) and in line with the year-earlier period.

 

 

 

Read the PDF file

08/2015: Salg af de tyske joint-ventures

Greentech sælger sine 50%-ejerandele i vindmølleparkerne Wormlage og Tiefenthal til Nordenergie A/S.

 

I forlængelse af den igangværende indsats til forbedring af vores aktiviteter, har Greentech besluttet at sælge sine andele i de tyske joint-ventures til vores nuværende samarbejdspartner Nordenergie A/S, et datterselskab til Brancor Capital Partners ApS.

 

Salget af Wormlage blev afsluttet i dag og salget af Tiefenthal forventes at blive afsluttet i løbet af juli 2015.

 

De to vindmølleparker består af 9 vindmøller med en samlet kapacitet på 13,5 MW.

 

Den samlede pris for de to vindmølleparker af aftalt til EUR 4.379.401.

 

 

Læs meddelelse

08/2015: Sale of German joint-ventures

Greentech sells its 50% stake of Wormlage and Tiefenthal wind plants to Nordenergie A/S.

 

In the context of the continuous improvement of its activities, Greentech has decided to sell its interest in the German joint-ventures to the current co-shareholder Nordenergie A/S, a subsidiary of Brancor Capital Partners ApS.

 

The closing of the transaction took place today for Wormlage and should take place during July 2015 for Tiefenthal.

 

The two wind farms combined consist of 9 turbines with a total capacity of 13.5 MW.

 

The total price of the transaction for the 50% stake of the two plants is EUR 4,379,401.

 

 

 

Read the PDF file

07/2015: Månedlig opdatering for maj 2015

Vind

 • I maj 2015 var den samlede vindproduktion som estimeret.
 • Vindproduktionen var højere end forventet i næsten alle vores lande, på grund af gunstige vindforhold, dog især i Polen (+39%), Tyskland (+23%) og i Danmark (+22%), hvor de danske møller leverede en ekstrem høj produktion (+211%) i forhold til samme periode i 2014.  Produktionen i Italien var væsentlig under estimat på grund af lav vindhastighed.
 • År til dato tallene er forholdsvis højere end forventet (+10%) og lidt højere end tallene fra maj 2014 (+4%).

 

Sol

 • I maj 2015 var den samlede produktionen fra solanlæggene 5% over forventet.
 • Særligt i Spanien var den gennemsnitlige solindstråling højere end forventet, hvor produktionen oversteg forventningerne med 13% i forhold til det estimerede.   Produktionen i Italien var som estimeret.
 • Nettoproduktionen fra solanlæggene var, år til dato, højere end budgetteret (+6%) og lidt højere i forhold til samme periode sidste år (+4%).

 

Læs meddelelse

07/2015: Monthly Update for May 2015

Wind

 • In May 2015, the total wind production was in line with estimates.
 • In particular, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in almost all our countries and especially in Poland (+39%), Germany (+23%) and in Denmark (+22%), where the Danish turbines delivered a production extremely higher (+211%) compared to the same period in 2014. In Italy the production was considerably below estimates due to low wind speed.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected (+10%) and slightly above those from May 2014 (+4%).

 

 

Solar

 • In May 2015, the combined solar production was 5% above expectations.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Spain, raising the solar production by +13% compared to estimates. In Italy, the solar production was in line with estimates.
 • Net solar production year-to-date was higher than budget (+6%) and slightly higher than the year-earlier period (+4%).

 

 

Read the PDF file

06/2015: Månedlig opdatering for april 2015

Vind

 • I april 2015 var den samlede vindproduktion lidt lavere end forventet.
 • På den eneside, på grund af gunstige vindforhold, var produktionen højere end forventer i Danmark (+29%) og særligt i Polen (+86%), hvor Polczyno parken producerede betydeligt mere (+227%) end sammenlignet med samme periode 2014. På den anden side var produktion i Spanien, Tyskland og Italien lavere end forventet på grund af ringe vind hastighed.
 • År til dato-tallene er betydeligt højere end forventet (+13%) og lidt højere end samme periode 2014 (+4%).


Sol

 • I april 2015 var den samlede produktionen fra solanlæggene 10% over forventningerne og 12% højere end april 2014.
 • Særligt i Italien var den gennemsnitlige solindstråling højere end forventet, hvor produktionen oversteg forventningerne med 12% og med 15% sammenlignet med april 2014. I Spanien var produktionen på niveau med forventningerne (+2%).
 • Nettoproduktionen fra solanlæggene var år til dato højere end budgetteret (+7%) og noget højere i forhold til samme sidste år (+5%).

 

Læs meddelelse

 

06/2015: Monthly Update for April 2015

Wind

 • In April 2015, the total wind production was slightly below estimates.
 • On one hand, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Denmark (+29%) and especially in Poland (+86%), where the Polczyno plant delivered a production extremely higher (+227%) compared to the same period in 2014.
  On the other hand, in Spain, Germany and Italy the production was below estimates due to low wind speed.
 • Year-to-date figures are considerably higher than expected (+13%) and fairly above those from April 2014 (+4%).


Solar

 • In April 2015, the combined solar production was 10% above expectations and 12% higher than in April 2014.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy, raising the solar production by +12% compared to estimates and by 15% compared to April 2014. In Spain, the solar production was in line with estimates (+2%).
 • Net solar production year-to-date was higher than budget (+7%) and fairly higher than the year-earlier period (+5%).

 

 

 Read the PDF file

Interim Financial Report – Q1 2015

Positive trend in financials for Q1 2015

 • Profit year to date 2015
 • 6% increase in revenue to EUR 15.3M
 • 19% increase in EBITDA to EUR 10.0M*
 • 8% increase in revenue to EUR 19.6M, including revenue from associates
 • 19% increase in EBITDA to EUR 13.4M, including EBITDA from associates

* Adjusted for Income from Associates

 

Positive production trend

 • 32% of the total expected annual net production has been already generated in Q1 2015
 • +7% in total net production in Q1 2015 vs Q1 2014: 128 GWh
 • Actual wind production vs. estimates: +18% in Q1 2015
 • Actual solar production vs. estimates: +5% in Q1 2015

 

 

 

Read the PDF File

05/2015: Referat af ordinær generalforsamling 2015

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2014 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet.

Læs meddelelse – PDF

 

05/2015: Minutes of Annual General Meeting 2015

The Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S was held today.

The shareholders at the General Meeting adopted the Board of Directors’ report on the activities, the Annual Report for 2014 and the distribution of the result for the year as proposed in the Financial Statements.

 

 Read the announcement

04/2015: Månedlig opdatering for marts 2015

Vind

 • I marts 2015 var den samlede vindproduktion 30% højere end forventet og 32% højere end marts 2014.
 • Vindparkerne i Italien og Spanien havde ekstraordinært gode vindforhold og producerede betydeligt mere end forventet: henholdsvis 41% og 37%. Herudover var produktionen i Italien 47% højere end den tilsvarende periode sidste år. Modsat var produktionen i Polen og Danmark lavere end forventet på grund af svage vindforhold mens produktionen i Tyskland var på niveau med forventningerne, men 31% højere en marts 2014.
 • År til dato-tallene er betydeligt højere end forventet (+18%) og lidt højere end samme periode 2014 (+7%).

 

Sol

 • I marts 2015 var produktionen fra solanlæggene på niveau med forventningerne.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Spanien, hvor produktionen oversteg forventningerne med 14%.
  I Italien var produktionen lidt lavere end forventet (-7%) som følge af lavere gennemsnitlig solindstråling.
 • År til dato-tallene for nettoproduktionen fra solanlæggene var lidt højere end budgetteret (+5%) og i forhold til samme periode i 2014 (+2%).

 

Læs meddelelse

 

04/2015: Monthly Update for March 2015

Wind

 • In March 2015, the total wind production was 30% above estimates and 32% higher than in March 2014.
 • In particular, due to extraordinary favourable wind conditions, the Italian and Spanish wind farms performed significantly above budget: by 41% and 37% respectively. Furthermore, production in Italy was 47% higher than the same period of last year. On the other hand, production in Poland and Denmark was lower than expected due to low wind speed while production in Germany was in line with estimates but 31% higher compared to March 2014.
 • Year-to-date figures are considerably higher than expected (+18%) and fairly above those from March 2014 (+ 7%).

 

Solar

 • In March 2015, the total solar production was in line with estimates.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Spain, raising the solar production by +14% compared to estimates. In Italy, the solar production was slightly lower than expected (-7%) due to a lower average irradiation.
 • Net solar production year-to-date was slightly higher than budget (+5%) and in line with the same period last year (+2%).

 

 Read the PDF file

Indkaldelse til Generalforsamling 2015

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S
onsdag, den 15. april 2015, kl. 15.00,
på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

 

Læs meddelelse

 

Notice of Annual General Meeting 2015

Pursuant to article 8 of the articles of association, notice is given that the Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S
will be held on Wednesday, 15 April 2015 at 3.00 pm,
at Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 Copenhagen V, Denmark

 

Read the PDF file

Årsrapport for 2014

Greentech Energy Systems A/S offentliggør årsrapporten for 2014

Hovedpunkter:

 • Nettoproduktion på 387,5 GWh sammenlignet med 405,2 GWh i 2013 (- 4%)
 • Omsætning på MEUR 69,1 sammenlignet med MEUR 75,4 i 2013 (- 8%), inkl. omsætning fra associerede virksomheder
 • EBITDA på MEUR 41,0 sammenlignet med MEUR 45,4 i 2013 (- 10%) inkl. EBITDA fra associerede virksomheder og eksl. særlige poster
 • EBITDA-margin59% inkl. associerede virksomheder og eksl. særlige poster og på 65% inkl. associerede virksomheder og ekskl. miljø-aktiviteterne
 • Miljøhensyn: Bruttoproduktionen i 2014 kunne forsyne ca. 156.000  husstande med elektricitet, hvilket reducerede CO2 udledningen med ca. 250.000 ton eller CO2 udledningen fra mere end 100.000 biler

 

Læs PDF filen på engelsk

Annual Report 2014

Greentech Energy Systems A/S publishes its Annual Report for 2014.

Highlights:

 • Net production  of 387.5 GWh compared to 405.2 GWh in 2013 (- 4%)
 • Revenue of EUR 69.1M compared to EUR 75.4M in 2013 (- 8%) including revenue from Associates
 • EBITDA of EUR 41.0M compared to EUR 45.4M in 2013 (- 10%) including EBITDA from Associates and excluding Special Items
 • EBITDA margin including Associates and excluding Special Items of 59% and of 65% excluding Environment
 • Environment Protection: Gross Production in 2014 supplied approx. 156,000 families, reduced the CO2 emissions by approx. 250,000 tons equaling the elimination of emissions from more than 100,000 cars

 

Read the Annual Report – PDF

 

 

03/2015: Månedlig opdatering for februar 2015

Vind

 • I februar 2015 var den samlede vindproduktion i overensstemmelse med forventningerne.
 • Vindparkerne i Polen og Tyskland oplevede svage vindforhold, mens produktionen i Spanien var på linje med forventningerne.  Til gengæld leverede de italienske og danske parker en lidt højere produktion end forventet, henholdsvis +3% og +5%.
 • År til dato-tallene er noget højere end forventet (+12%) og lidt lavere end i samme periode 2014 (-4%).

 

Sol

 • I februar 2015 var produktionen fra solanlæggene 13% højere end forventet.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien, hvor produktionen oversteg forventningerne med 16%. I Spanien var produktionen lidt højere end forventet (+4%) og væsentligt højere end i februar 2014 (+37%) takket være højere gennemsnitlig solindstråling.
 • År til dato-tallene for nettoproduktionen fra solanlæggene var noget højere end budgetteret (+11%) og i forhold til samme periode i 2014 (+17%).

 

Læs meddelelse

 

03/2015: Monthly Update for February 2015

Wind

 • In February 2015, the total wind production was in line with estimates.
 • In particular, our wind plants in Poland and in Germany were affected by low wind speed while in Spain the production was in line with estimates. On the contrary, the Italian and Danish turbines delivered a production slightly higher than expected: by 3% and 5%respectively.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected (+12%) and slightly below those from February 2014 (-4%).

 


Solar

 • In February 2015, the total solar production was 13% above estimates.
 • In particular, the average irradiation was higher than expected in Italy, raising the solarproduction by +16% compared to estimates. In Spain, the solar production was slightly higher than expected (+4%) and considerably higher than in February 2014 (+37%) due to a higher average irradiation.
 • Net solar production year-to-date was fairly higher than budget (+11%) and the same period last year (+17%).

 

Read the PDF file

 

 

 

02/2015: Månedlig opdatering for januar 2015

Vind

 • I januar 2015 var den samlede vindproduktion 25 % over forventningerne.
 • Takket være gunstige vindforhold i Europa var produktionen fra parkerne i Italien og Tyskland markant over forventningerne, henholdsvis 28 % og 26 %. Parkerne i Danmark og Polen leverede en lavere produktion end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldtes ekstraordinært gode vindforhold i begge lande i januar 2014.

 


Sol

 

 • I januar 2015 var produktionen fra solanlæggene 10 % højere end forventet og 31 % højere end i januar 2014.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet, særligt i Spanien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 20 %.

 

Læs meddelelse

 

02/2015: Monthly Update for January 2015

Wind

 • In January 2015, the total wind production was 25% above estimates.
 • In particular, due to favourable wind conditions across Europe, the Italian and German wind farms performed significantly above budget: 28% and 26% respectively. Danish and Polish wind farms performed lower than the same period last year, primarily due to extraordinary favourable wind conditions in the two countries in January 2014.

 


Solar

 

 • In January 2015, the total solar production was 10% above estimates and 31% higher than in January 2014.
 • The average irradiation was higher than expected especially in Spain, raising the solar production by +20% compared to estimates.

 

 

Read the PDF file

 

 

 

01/2015: Månedlig opdatering for december 2014

Vind

 • I december 2014 var den samlede vindproduktion 14% under forventningerne.
 • Takket være særligt gunstige vindforhold i Nordeuropa var produktionen fra parkerne i Tyskland (+23%), Danmark (+12%) og især Polen (+42%) markant over forventet niveau. Parkerne i Italien og Spanien leverede en lavere produktion end forventet. Den samlede produktion var 28% højere end i december 2013.
 • I 2014 leverede Greentechs vindportefølje en samlet bruttoproduktion på ca. 404 GWh, et fald på 6% i forhold til 2013.

 


Sol

 • I december 2014 var produktionen fra solanlæggene højere end forventet (+10%).
 • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet, særligt i Spanien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 24%.
 • I 2014 leverede solporteføljen en bruttoproduktion på 65 GWh, hvilket er på samme niveau som i 2013.

 

I 2014 var Greentechs realiserede produktion i overensstemmelse med de reviderede forventninger, som blev offentliggjort i december 2014.

Læs meddelelse

 

01/2015: Monthly Update for December 2014

Wind

 

 • In December 2014, the total wind production was 14% below estimates.
 • Due to extremely favourable wind conditions across Northern Europe, the production from the German (+23%), Danish (+12%) and especially Polish (+42%) wind farms was significantly above expectations. The Italian and Spanish wind farms delivered a production below the expected level. The total production was 28% higher than December 2013.
 • In 2014, the Greentech wind portfolio reached a total gross production of approx. 404 GWh, -6% compared to 2013.

 


Solar

 

 • In December 2014, the solar production was fairly higher than expected (+10%).
 • The average irradiation was higher than expected especially in Spain, raising the solar production by +24% compared to estimates.
 • In 2014, the solar portfolio generated a gross production of 65 GWh, in line with 2013.

 

Overall, in 2014, Greentech production has reached the revised outlook published in December 2014.

 

Read the PDF file

 

 

 

17/2014: Månedlig opdatering for november 2014

Vind

 • I november 2014 var den samlede vindproduktion 9% under forventningerne.
 • På grund af ringe vindforhold i Europa leverede næsten alle parker en lavere produktion end i november 2013. I Italien var produktionen stort set på budgetteret niveau primært takket være Energia Alternativas bidrag (+19%).
 • År til dato-tallene er på forventet niveau, men lavere end sidste år grundet særligt gunstige vindforhold i Italien og Spanien i samme periode i 2013.


Sol

 • I november 2014 var produktionen fra solanlæggene lidt lavere end forventet.
 • Den gennemsnitlige solindstråling i både Italien og Spanien var lavere end forventningerne.
 • År til dato-tallene er på forventet niveau og marginalt højere end i samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

 

17/2014: Monthly Update for November 2014

Wind

 • In November 2014, the total wind production was 9% below estimates.
 • Due to poor wind conditions across Europe, almost all our wind farms delivered a production lower than November 2013. In Italy, the production nearly reached the budget mainly due to Energia Alternativa contribution (+19%).
 • Year-to-date figures are in line with expectations and lower than the year-earlier period due to extraordinary favourable wind conditions in Italy and Spain over the same period in 2013.


Solar

 • In November 2014, the solar production was slightly lower than estimated.
 • The average irradiation was lower than expected both in Italy and Spain.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and slightly higher than the year-earlier period.

Read the PDF file

 

 

 

16/2014: Reviderede forventninger til 2014

I kvartalsrapporten for 3. kvartal 2014, som blev offentliggjort den 12. november 2014, fastholdt Greentech forventningerne til 2014.

Desværre har Greentech realiseret en lavere produktion, grundet ringere vejrforhold i oktober og november, samt oplevet faldende afregningspriser i løbet af 2014.

 

Læs meddelelse

 

16/2014: Revised full-year guidance for 2014

In the Q3 Interim Report for 2014, published on 12 November 2014, Greentech confirmed the Outlook for 2014.

Unfortunately, a negative volume-effect, due to less favorable weather conditions in October and November, added up to the decline in energy prices that Greentech has been experiencing during 2014.


Read the full announcement in the PDF file

 

 

 

15/2014: Indberetning af transaktioner med Greentech Energy Systems A/S’ aktier

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Greentech Energy Systems A/S’ aktier og tilknyttede værdipapirer

 

Læs meddelelse

 

15/2014: Notification of transactions in Greentech Energy Systems A/S’ shares

Notification of transactions in Greentech Energy Systems A/S’ shares and other securities linked to such shares, carried out by executive employees and close relations of executive employees.

 

Read the PDF file

 

14/2014: Månedlig opdatering for oktober 2014

Vind

 • I oktober 2014 var den samlede vindproduktion væsentligt under forventningerne.
 • Produktionen i alle 5 lande var lavere end forventet grundet generelt ringe vindforhold i Europa. Af samme grund leverede parkerne i Tyskland, Italien og Spanien en væsentligt lavere produktion end i oktober 2013.
 • År til dato-tallene er på forventet niveau og lidt lavere end sidste år grundet særligt gunstige vindforhold i Italien og Spanien i samme periode i 2013.

 

Sol

 • I oktober 2014 var produktionen fra solanlæggene lidt lavere end forventet.
 • Den gennemsnitlige solindstråling i Italien var lavere end forventningerne, mens Spanien oplevede højere solindstråling, som resulterede i en produktionsstigning på 11 % i forhold til oktober 2013 og 6% i forhold til forventningerne.
 • År til dato-tallene er på forventet niveau og marginalt højere end i samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

 

14/2014: Monthly Update for October 2014

Wind

 • In October 2014, the total wind production was significantly below estimates.
 • In particular, the production from all our Countries was lower than expected due to overall bad wind conditions across Europe. For this reason, our wind farms in Germany, Italy and Spain delivered a production significantly lower compared to October 2013.
 • Year-to-date figures are in line with expectations and slightly lower than the year-earlier period due to extraordinary favourable wind conditions in Italy and Spain over the same period in 2013.


Solar

 • In October 2014, the solar production was slightly lower than estimated.
 • The average irradiation in Italy was lower than expected, while Spain experienced higher irradiation raising the solar production by +11% compared to October 2013 and by +6% compared to estimates.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and slightly higher than the year-earlier period.

 

Read the PDF file

 

Interim Financial Report – Q3 2014

Decline in financials for Q1-Q3 2014

 • Loss year to date 2014, mainly due to the impairment of assets
 • 7% decrease in revenue to EUR 42.3M
 • 8% decrease in EBITDA to EUR 23.2M*
 • 11% decrease in revenue to EUR 52.2M, including revenue from associates
 • 13% decrease in EBITDA to EUR 30.5M, including EBITDA from associates

 

Positive production trend despite average weather conditions in Q3 2014

 • +20% in total net production in Q3 2014 vs Q3 2013: 84 GWh
 • -3% in total net production over Q1-Q3 2014 vs last year, due to lower wind conditions in Spain and Italy: 298 GWh
 • +28% in actual wind production vs. estimates
 • actual solar production in line with estimates

 

Events occurred after 30 September 2014

 • On October the 29th 2014, Mr. Alessandro Reitelli was appointed as new CEO of the Group and continues as COO ad interim.

Mr. Francesco Vittori was appointed as new CFO of the Group

 

Read the PDF File

13/2014: Ændringer i direktionen

Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, CEO i Greentech Energy Systems A/S, har meddelt bestyrelsen, at han ønsker at fratræde sin stilling med virkning pr. dags dato for at forfølge nye karrieremæssige udfordringer.

På baggrund heraf har bestyrelsen foretaget følgende ændringer i direktionen:

 • Selskabets nuværende CFO og konstitueret COO Alessandro Reitelli overtager stilingen som CEO i Selskabet. Han fortsætter desuden som konstitueret COO (Klik her for at læse CV).
 • Selskabets nuværende Planning & Control Manager Fracesco Vittori indtræder som ny økonomidirektør i Selskabet (Klik her for at læse CV).

 

Læs meddelelse

13/2014: Changes in Management Board

Mr. Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, CEO of Greentech Energy Systems A/S, has informed the board that he wishes to resign from his position with effect as from today in order to pursue new challenges in his career.

As a consequence of this The Board of Directors has made the following changes to the Management Board:

 • Mr. Alessandro Reitelli, currently CFO and COO ad interim, replaces Mr. Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini and takes up the position as CEO of the Group. He will continue to hold his position as COO ad interim (click here for the cv).
 • Mr. Francesco Vittori, currently Planning & Control Manager, replaces Mr. Alessandro Reitelli and takes up the position as new CFO of the Group (click here for the cv).

 

Read the Announcement

12/2014: Månedlig opdatering for september 2014

Vind

 • I september 2014 var den samlede vindproduktion under forventningerne.
 • Parkerne i Danmark, Tyskland, Polen og Spanien var alle påvirket af lav vindhastighed. Til gengæld var produktionen fra de italienske vindparker på niveau med budgettet og lidt højere end i september 2013.
 • År til dato-tallene er lidt højere end forventet.

 

Sol

 • I september 2014 var produktionen fra solanlæggene lavere end forventet.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventningerne i både Spanien og Italien.
 • År til dato-tallene er på forventet niveau og marginalt højere end i samme periode sidste år.

 

 

Læs meddelelse

 

12/2014: Monthly Update for September 2014

Wind

 • In September 2014, the total wind production was below estimates.
 • In particular, Denmark, Germany, Poland and Spain were all affected by low wind speed. On the contrary, our Italian wind farms performed in line with budget and fairly higher if compared to September 2013.
 • Year-to-date figures are slightly higher than expected.

 

Solar

 • In September 2014, the solar production was lower than estimated.
 • The average irradiation was lower than expected both in Spain and in Italy.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and slightly higher than the year-earlier period.

 

 

Read the PDF file

11/2014: Månedlig opdatering for august 2014

Vind

 • I august 2014 var den samlede vindproduktion på linje med forventningerne og 18% højere end i august 2013.
 • Takket være gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet i Danmark (+10%) og i Polen (+9%), hvor Polczyno-anlægget producerede væsentligt mere (+32%) end i samme periode i 2013.
  I Italien og Tyskland var produktionen på forventet niveau, mens den spanske Conesa-park producerede mindre end budgetteret på grund af ringe vindforhold.
 • År til dato-tallene er højere end forventet (+8%).

 

Sol

 • I august 2014 var produktionen fra solanlæggene på linje med budgettet og lidt højere end i august 2013 (+7%).
 • Den gennemsnitlige solindstråling var i overensstemmelse med forventningerne i både Spanien og Italien.
 • År til dato-tallene er på forventet niveau og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

 

11/2014: Monthly Update for August 2014

Wind

 • In August 2014, the total wind production was in line with estimates and 18% higher than in August 2013.
 • Due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Denmark (+10%) and in Poland (+9%), where the Polczyno plant delivered a production considerably higher (+32%) than the same period in 2013.
  In Italy and Germany the production was in line with estimates, while in Spain the Conesa wind farm performed below budget due to low wind speed.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected (+8%).

 

Solar

 • In August 2014, the solar production was in line with budget and fairly higher than in August 2013 (+7%).
 • The average irradiation was in line with expectations both in Spain and in Italy.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and slightly higher than the year-earlier period.

 

 

Read the PDF file

 

10/2014: Monthly Update for July 2014

Wind

 • In July 2014, the total wind production was 31% above estimates and 81% higher than in July 2013.
 • In particular, due to extraordinary favourable wind conditions, the Italian and Spanish wind farms performed significantly above budget: by 58% and 13% respectively. Furthermore, production in Italy was 134% higher than the same period of last year.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected: + 8%.

 

Solar

 • In July 2014, the solar production was in line with budget and slightly lower than in July 2013.
 • The average irradiation was slightly lower than expected in Spain and almost as forecasted in Italy.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and slightly higher than the year-earlier period.

 

 

Read the PDF file

 

10/2014: Månedlig opdatering for juli 2014

Vind

 • I juli 2014 var den samlede vindproduktion 31 % over forventningerne og 81% højere end i juli 2013.
 • Takket være ekstraordinært gunstige vindforhold oversteg produktionen fra parkerne i Italien og Spanien budgettet væsentligt: med henholdsvis 58% og 13%. Derudover var produktionen i Italien 134% højere end i samme periode sidste år.
 • År til dato-tallene er højere end forventet (+8%).

 

Sol

 • I juli 2014 var produktionen fra solanlæggene på linje med budgettet og lidt lavere end i juli 2013.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lidt lavere end forventet i Spanien og næsten som forventet i Italien.
 • År til dato-tallene er i overensstemmelse med forventet niveau og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

 

Læs meddelelse

 

Interim Financial Report – Half Year 2014

 
Stable trend in financials for H1 2014

 • Moderate loss year to date 2014
 • 13% decrease in revenue to EUR 28.9M
 • 19% decrease in EBITDA to EUR 16.3M*
 • 15% decrease in revenue to EUR 35.9M, including revenue from associates
 • 22% decrease in EBITDA to EUR 21.4M, including EBITDA from associates

  * Adjusted for Income from Associates

 

Positive trend in the production performance compared to estimates in H1 2014

 • +6% in actual wind production vs. estimates
 • +2% in actual solar production vs. estimates
 • More than 50% of the total expected annual net production has been already generated in H1 2014

 

Read the PDF File

9/2014: Monthly Update for June 2014

Wind

 • In June 2014, the total wind production was below estimates.
 • In particular, due to poor wind conditions all around Europe, the production generated in all our five countries was below expected level, especially in Denmark and Germany.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected (+6%), but below those from the same period of last year, primarily due to extraordinary favourable wind conditions in Italy in June 2013.

 

Solar

 • In June 2014, the solar production was in line with budget and the year-earlier period.
 • The average irradiation was slightly higher than expected in Italy and almost as forecasted in Spain.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and slightly higher than in June 2013.

 

 

Read the PDF file

9/2014: Månedlig opdatering for juni 2014

Vind

 • I juni 2014 var den samlede vindproduktion under forventningerne.
 • På grund af de dårlige vindforhold i hele Europa var produktionen i alle vores fem lande under forventet niveau, især i Danmark og Tyskland.
 • År til dato-tallene er lidt højere end forventet (+6%), men lavere end tallene for samme periode sidste år, hvilket især skyldes ekstraordinært gode vindforhold i Italien i juni 2013.

 

Sol

 • I juni 2014 var produktionen fra solanlæggene på linje med budgettet og med samme periode i 2013.
 • Den gennemsnitlige solindstråling var lidt højere end forventet i Italien og næsten som forventet i Spanien.
 • År til dato-tallene er i overensstemmelse med forventet niveau og lidt højere end i juni 2013.

 

 

Læs meddelelse

 

8/2014: Månedlig opdatering for maj 2014

Vind

 • I maj 2014 var vindproduktionen lidt under forventningerne.
 • På den ene side var produktionen, takket være gode vindforhold, højere end forventet i både Spanien (+7%) og især i Polen (+24%), hvor Polczyno-vindparken opnåede en væsentlig højere produktion (+57%) sammenlignet med samme periode i 2013. På den anden side var produktionen i Danmark, Tyskland og Italien under forventningerne på grund af lav vindhastighed.
 • År til dato-tallene er højere end forventet (+8%).

 

 Sol

 • I maj 2014 var produktionen fra solanlæggene lidt højere end forventet.
 • De spanske solanlæg oplevede, takket være højere solindstråling, en produktionsstigning på 13% i forhold til forventningerne, mens de italienske solanlæg leverede en produktion på linje med forventningerne.
 • År til dato-tallene er i overensstemmelse med forventet niveau og højere end i samme periode sidste år (+6%).

 

 

Læs meddelelse

 

8/2014: Monthly Update for May 2014

Wind

 • In May 2014, wind production was slightly below estimates.
 • On one hand, due to favourable wind conditions, production was higher than expected in Spain (+7%) and especially in Poland (+24%), where the Polczyno plant delivered a production considerably higher (+57%) compared to the same period in 2013. On the other hand, in Denmark, Germany and Italy the production was below estimates due to low wind speed.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected (+8%).

 

 Solar

 • In May 2014, the solar production was slightly higher than expected.
 • In particular, due to higher irradiation, Spanish plants registered a production increase fairly above expected levels (+13%) while solar production in Italy was in line with estimates.
 • Year-to-date figures are in line with expected levels and higher than the year-earlier period (+6%).

 

 

Read the PDF file

7/2014: Månedlig opdatering for april 2014

Vind

 • I april 2014 var vindproduktionen på forventet niveau.
 • Takket være gunstige vindforhold var produktionen lidt højere end forventet i både Italien (+3%) og Spanien (+5%), hvor Conesa-anlægget producerede væsentligt mere (+43%) end i samme periode i 2013.
  I Polen, Danmark og Tyskland var produktionen under forventningerne på grund af lav vindhastighed.
 • År til dato-tallene er højere end forventet (+ 11%).

 Sol

 • I april 2014 var produktionen fra solanlæggene i Italien lidt lavere end forventet på grund af lavere gennemsnitlig solindstråling og i overensstemmelse med forventningerne i Spanien.
 • År til dato-tallene er på linje med forventet niveau og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse

 

7/2014: Monthly Update for April 2014

Wind

 • In April 2014, wind production was in line with estimates.
 • In particular, due to favourable wind conditions, production was slightly higher than expected both in Italy (+3%) and in Spain (+5%), where the Conesa plant delivered a production considerably higher (+ 43%) compared to the same period in 2013.
  In Poland, Denmark and Germany the production was below estimates due to low wind speed.
 • Year-to-date figures are fairly higher than expected (+ 11%).

 

 Solar

 • In April 2014, due to lower average irradiation, solar production figures were slightly lower than estimated in Italy and in line with budget in Spain.
 • Year-to-date figures are in line with expected level and slightly higher than the year-earlier period.

 

Read the PDF file

Interim Financial Report – First Quarter 2014

Stable trend in financials for Q1 2014

 • Profit year to date 2014
 • 11% decrease in revenue to EUR 14.4M for 2014
 • 15% decrease in EBITDA to EUR 8.4M*
 • 12% decrease in revenue to EUR 18.1M for 2014, including revenue from associates
 • 14% decrease in EBITDA to EUR 11.3M for 2014, including EBITDA from associates

*Adjusted for Income from Associates

Positive trend in the production performance

 • More than 1/3 of the total expected annual net production has been already generated in Q1 2014
 • Actual wind production vs. estimates: +14% in Q1 2014
 • Actual solar production vs. estimates: + 1% in Q1 2014

Events occurred after 31 March 2014

 • At the Annual General Meeting held on 15 April 2014,Mrs. Michèle Bellon was elected as new member to the Board of Directors

 

Read the PDF File

6/2014: Referat af Generalforsamling

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S.
 
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2013 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet.
 

6/2014: Minutes Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Greentech Energy Systems A/S was held today.

The shareholders at the General Meeting adopted the Board of Directors’ report on the activities, the Annual Report for 2013 and the distribution of the result for the year as proposed in the Financial Statements.

Read the announcement

 

5/2014: Månedlig opdatering for marts 2014

Vind

 • I marts 2014 var vindforholdene generelt temmeligt gunstige, og produktionen var lidt højere end forventet, mens år til dato-tallene var lavere end i samme periode af 2013.
 • Særligt var marts-produktionen fra den spanske vindpark 29% over forventningerne  takket være gunstige vindforhold. Produktionen i Italien og Danmark var på linje med forventet niveau, mens de polske og tyske møller producerede mindre end forventet på grund af lav vindhastighed.

 

 Sol

 • I marts 2014 var den samlede produktion fra solanlæggene 13% over forventningerne og 31% højere end i marts 2013 takket være højere solindstråling.
 • Solanlæggene oplevede en mærkbar produktionsstigning på henholdsvis 42% i Spanien og 29% i Italien sammenlignet med marts 2013.
 • År til dato-tallene er på linje med forventet niveau og lidt højere end i samme periode sidste år.

 

Læs meddelelse