polyczyno_poland_upper

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Til aktionærerne i Greentech Energy Systems A/S

I henhold til vedtægternes § 8 indkalder bestyrelsen herved til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag, den 12. december 2017, kl. 14.00, på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling inkl. dagsorden og fuldstændige forslag
Fuldmagtsblanket
Brevstemmeblanket

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til Selskabet, herunder til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Selskabets kontor eller pr. mail til greentech@greentech.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svar-funktion på Selskabets hjemmeside www.athenainvestments.com.

Aktiekapitalen udgør DKK 533.313.475,00 som er fordelt på 106.662.695 aktier a DKK 5. Hver aktie giver én stemme. Det vil sige, at der som udgangspunkt er 106.662.695 stemmer i Selskabet. Der kan imidlertid ikke stemmes på Selskabets egne aktier. Selskabets beholdning af egne aktier var på tidspunktet for indkaldelsen 5.295.314 stk.

Deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling
Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, som er tirsdag den 5. december 2017, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Rekvirering af adgangskort
Adgangskort kan senest fredag den 8. december 2017 kl. 23.59 indløses på en af følgende måder:
- Hos VP Investor Services A/S via InvestorPortalen
- Via VP Investor Services A/S’ hjemmeside: www.vp.dk/gf
- Ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93 eller e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagt og brevstemme
Aktionærer kan afgive fuldmagt eller brevstemme, elektronisk eller pr. brev, på en af følgende måder:
- Via VP Investor Services A/S – InvestorPortalen
- Via VP Investor Services A/S’ hjemmeside: www.vp.dk/gf
- Fuldmagts/brevstemmeblanketten kan downloades, printes og sendes i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. pr. brev eller skannet pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 8. december 2017 kl. 23.59.
Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 11. december 2017 kl. 12.00.

Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.


Date(s)
12/12/2017
14:00 - 17:00

Location
Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5, 1560 København V - Copenhagen
Denmark