polyczyno_poland_upper

Company announcements

 • 21/2017: Salg af de danske vindaktiviteter gennemført

  Athena Investments A/S (”Athena”) har i dag underskrevet den endelige aftale om salg af sine danske vindaktiviteter til Wind Estate A/S.

  I forlængelse af Selskabsmeddelelse nr. 11/2017 har Athena gennemført salget af sine danske vindaktiviteter til Wind Estate A/S.

  Med salget af de danske vindmølleparker ejer Athena ikke længere vedvarende energi-anlæg i Danmark.

  Den samlede transaktionssum udgør DKK 24.400.000 (svarende til cirka MEUR 3,3).

   

  Læs meddelelse

 • 20/2017: Finanskalender for 2018

  Athena Investments A/S har planlagt følgende datoer i 2018 for offentliggørelse af regnskaber og ordinær generalforsamling:

  Frist for aktionærer til at fremsætte forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling: 13. marts 2018
  Årsrapport 2017 28. marts 2018
  Ordinær generalforsamling 2018 24. april 2018
  Halvårsrapport for første halvår 2018 2. august 2018


  Læs meddelelse

 • 19/2017: Salg af vindmølleparken Gehlenberg

  Athena Investments A/S (”Athena”), tidligere Greentech Energy Systems A/S, har indgået aftale om salg af sin tyske vindmøllepark Gehlenberg til Energiequelle GmbH (“Energiequelle”).

  Som meddelt i regnskabet for 1. halvår 2017, har ledelsen afsøgt muligheder for frasalg af Selskabets tyske vindanlæg. I forlængelse heraf har Athena i dag indgået aftale om at sælge sin tyske vindmøllepark Gehlenberg til Energiequelle, et privatejet selskab, som udvikler, opfører og driver vedvarende energiprojekter i Tyskland og Europa. Energiequelle har desuden været involveret i opførelsen af Gehlenberg-parken og har efterfølgende været ansvarlig for den tekniske drift.

  Vindmølleparken består af 13 møller med en samlet nettokapacitet på 23,4 MW, der er idriftsat i december 2001.

  Den samlede transaktionssum for parken udgør MEUR 9,0.

  Athena forventer, efter opfyldelse af en række betingelser, at afslutte handlen i 1. kvartal 2018.

   

  Læs meddelelse

 • 18/2017: Månedlig opdatering for november 2017

  Vind

  • I november 2017 var den samlede vindproduktion 11% under forventningerne.
  • Grundet svage vindforhold i hele Europa var produktionen lavere end forventet på alle vores markeder.
  • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I november 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene lidt højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var noget højere end forventet i Spanien og på niveau med forventningerne i Italien.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet (+6%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+5%).

   

  Læs meddelelse

 • 17/2017: Referat af ekstraordinær generalforsamling

  Der har dags dato været afholdt ekstraordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S i overensstemmelse med den udsendte dagsorden.

  Aktionærerne på generalforsamlingen besluttede at ændre Selskabets navn fra Greentech Energy Systems A/S til Athena Investments A/S. § 1 i Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

  Læs meddelelse

 • 16/2017: Opdaterede forventninger til 2017

  Greentech Energy Systems A/S (Greentech) opdaterer forventningerne til 2017.
  EBITDA forventes at overstige de tidligere udmeldte forventninger, forventningerne til omsætningen opjusteres, mens produktionen forventes på et lavere niveau end tidligere udmeldt.

  Læs meddelelse

 • 15/2017: Greentech vil ændre navn og udvide Selskabets formål – Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

  Greentech Energy Systems A/S (Greentech) indkalder i dag til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af forslag om at ændre Selskabets navn til Athena Investments A/S samt udvide Selskabets formål.

  Læs meddelelse

  I henhold til vedtægternes § 8 indkalder bestyrelsen herved til ekstraordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S (Greentech). Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 12. december 2017 kl. 14.00 på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

  Læs indkaldelse

 • 14/2017: Månedlig opdatering for oktober 2017

  Vind

  • I oktober 2017 var den samlede vindproduktion på niveau med forventningerne.
  • Takket være gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet i Polen (+49%), Tyskland (+39%), hvor produktionen desuden var 194% højere end i oktober 2016, i Italien (+7%) og Danmark (+3%). I Spanien var produktionen væsentligt lavere end forventet grundet svage vindforhold.
  • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I oktober 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 7% højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i både Italien og Spanien, og produktionen oversteg forventningerne med 7% i begge lande.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

   

  Læs meddelelse

 • 13/2017: Månedlig opdatering for september 2017

  Vind

  • I september 2017 var den samlede vindproduktion 11% over forventningerne.
  • Takket være gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet i Italien (+29%) og Spanien (+8%). I Danmark, Tyskland og Polen var produktionen væsentligt lavere end forventet grundet svage vindforhold.
  • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I september 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene på niveau med forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var noget højere end forventet i Spanien og lidt lavere end forventet i Italien.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet (+6%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+4%).

   

  Læs meddelelse

 • 12/2017: Månedlig opdatering for august 2017

  Vind

  • I august 2017 var den samlede vindproduktion på niveau med forventningerne.
  • På den ene side var produktionen, takket være gunstige vindforhold, højere end forventet i Italien (+10%) og på niveau med forventningerne i Spanien, hvor Conesa-anlægget leverede en markant højere produktion (+29%) i forhold til samme periode i 2016. På den anden side var produktionen i Tyskland, Danmark og Polen lavere end forventet grundet svage vindforhold.
  • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I august 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene på niveau med forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og væsentligt lavere end forventet i Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet (+7%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+5%).

   

  Læs meddelelse

 • 11/2017: Salg af de danske vindaktiviteter

  Greentech Energy Systems A/S (”Greentech”) har i dag indgået aftale om salg af sine danske vindaktiviteter til Wind Estate A/S.

  Som meddelt i regnskabet for 1. halvår 2017, har ledelsen afsøgt muligheder for frasalg af Selskabets danske aktiver. I forlængelse heraf har Greentech i dag indgået aftale om at sælge sine danske vindaktiviteter til Wind Estate A/S, et energiselskab som ejer, udvikler, opfører, driver og vedligeholder egne vindmølleparker i Danmark med en samlet installeret kapacitet på over 200 MW.

  De danske vindaktiviteter består af fire parker i Milbakken, Oppelstrup, Hannesborg og Frørup, der er idriftsat i 2000/2001 og har en samlet nettokapacitet på 15,5 MW.

  Den samlede transaktionssum for de fire parker udgør DKK 24.400.000 (svarende til cirka MEUR 3,3).

  Greentech forventer, efter opfyldelse af en række betingelser, at afslutte handlen i 4. kvartal 2017.

   

  Læs meddelelse

 • 10/2017: Månedlig opdatering for juli 2017

  Vind

  • I juli 2017 var den samlede vindproduktion 21% over forventningerne.
  • Takket være gunstige vindforhold var produktionen højere end forventet i Italien (+31%), Danmark (+19%) og Spanien (+17%). I Tyskland var produktionen væsentligt lavere end forventet grundet svage vindforhold.
  • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I juli 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene på niveau med forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og en anelse lavere end forventet i Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet (+8%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+6%).

   

  Læs meddelelse

 • 9/2017: Månedlig opdatering for juni 2017

  Vind

  • I juni 2017 var den samlede vindproduktion under forventningerne.
  • Produktionen fra de italienske parker var markant lavere end forventet (-29%) på grund af svage vindforhold. I Danmark (+47%), Polen (+37%), Spanien (+7%) og Tyskland (+3%) var produktionen derimod højere end forventet takket være gunstige vindforhold.
  • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I juni 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene lidt højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og på niveau med forventningerne i Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

   

  Læs meddelelse

 • 8/2017: Månedlig opdatering for maj 2017

  Vind

  • I maj 2017 var den samlede vindproduktion 8% under forventningerne.
  • Grundet svage vindforhold var produktionen lavere end forventet på de fleste af vores markeder, bortset fra Polen (+17%) og Spanien (+2%). De polske møller leverede en væsentligt højere produktion end i samme periode i 2016 (+100%).
  • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og i forhold til samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I maj 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 8% højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i både Italien og Spanien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med henholdsvis 8% og 6%.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

   

  Læs meddelelse

 • 7/2017: Månedlig opdatering for april 2017

  Vind

  • I april 2017 var den samlede vindproduktion 18% under forventningerne.
  • Produktionen i Italien og Spanien var væsentligt lavere end forventet grundet ekstremt svage vindforhold i Sydeuropa. Til gengæld var produktionen i Tyskland (+2%) og særligt Danmark (+47%) og Polen (+28%) højere end forventet takket være gunstige vindforhold.
  •  År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret og lavere end i samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I april 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 10% højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i både Italien og Spanien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med henholdsvis 11% og 9%.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end forventet og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år.

   

  Læs meddelelse

 • 6/2017: Referat af ordinær generalforsamling 2017

  Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S.

  Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2016 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet. Udbyttet udgør DKK 0,162 (EUR 0,022) pr. aktie.

   

  Læs meddelelse

 • 5/2017: Månedlig opdatering for marts 2017

  Vind

  • I marts 2017 var den samlede vindproduktion 21% under forventningerne.
  • Grundet svage vindforhold i hele Europa var produktionen fra alle vores markeder lavere end forventet.
  •  År til dato-nettoproduktionen var væsentligt lavere end budgetteret (-12%) og lavere end i samme periode sidste år (-5%).

   

  Sol

  • I marts 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 21% højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var markant højere end forventet i Italien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 27%. I Spanien var produktionen fra solanlæggene også højere end forventet (+5%).
  • År til dato-nettoproduktionen var væsentligt højere end forventet (+15%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+10%).

   

  Læs meddelelse

 • Indkaldelse til Generalforsamling 2017

  I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S onsdag, den 26. april 2017, kl. 15.00, på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V.

   

   

  Læs indkaldelse

  Læs Fuldstændige Forslag

 • Årsrapport for 2016

  Greentech Energy Systems A/S offentliggør årsrapporten for 2016

  Hovedpunkter:

  • Overskud for perioden på MEUR 5,5 sammenlignet med MEUR 1,3 i 2015
  • Foreslået udbytte for 2016 på DKK 0,162 (EUR 0,022) per aktie
  • Nettoproduktion på 372,4 GWh sammenlignet med 354,1 GWh i 2015 (+ 5%)
  • Omsætning inkl. associerede virksomheder på MEUR 59,1 – på niveau med 2015
  • EBITDA inkl. associerede virksomheder på MEUR 40,6 sammenlignet med MEUR 37,8 i 2015 (+ 7%)
  • EBITDA-margin inkl. associerede virksomheder på 69% sammenlignet med 64% i 2015
  • Samlede pengestrømme fra fortsættende aktiviteter på MEUR 7,1 sammenlignet med MEUR 1,3 i 2015
  • Miljøhensyn: Bruttoproduktionen i 2016 kunne forsyne 148.000 husstande med elektricitet og reducerede CO2-udledningen med ca. 236.000 tons, svarende til udledningen fra mere end 98.000 biler.

   

   

  Læs meddelelse

 • 4/2017: Månedlig opdatering for februar 2017

  Vind

  • I februar 2017 var den samlede vindproduktion 6% under forventningerne.
  • Produktionen var, grundet svage vindforhold, lavere end forventet i Sydeuropa, mens møllerne i Danmark (+7%) og Tyskland (+23%) leverede en højere produktion end ventet.
  • År til dato-nettoproduktionen var lavere end budgetteret (-6%) og væsentligt lavere end i samme periode sidste år (-16%).

   

  Sol

  • I februar 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 9% højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien, hvor produktionen fra solanlæggene oversteg forventningerne med 23%. I Spanien var produktionen fra solanlæggene lavere end forventet grundet lavere gennemsnitlig solindstråling.
  • År til dato-nettoproduktionen var forholdsvis højere end forventet (+9%) og sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år (+5%).

   

  Læs meddelelse

 • 3/2017: Månedlig opdatering for januar 2017

  Vind

  • I januar 2017 var den samlede vindproduktion 7% under forventningerne.
  • Produktionen var, grundet svage vindforhold, lavere end forventningerne på næsten alle Greentechs markeder, bortset fra Italien, hvor produktionen var højere end forventet (+8%) og lidt højere end i januar 2016.

   

  Sol

  • I januar 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 9% højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i Italien, men væsentligt højere end forventet i Spanien, hvor produktionen fra solanlægget La Castilleja oversteg forventningerne med 36%.

   

  Læs meddelelse

 • 2/2017: Salg af miljødivisionen

  Som offentliggjort i årsrapporten for 2015 (Annual Report 2015) og bekræftet i delårsrapporten for 1. halvår 2016 (Interim Financial Report, Half Year 2016) har Greentech været i gang med en afhændelsesproces af miljødivisionen med henblik på at fokusere Selskabets aktiviteter udelukkende på sol- og vindenergi.

  Divisionen er i dag blevet overtaget af et selskab kontrolleret af Bernardinello Engineering S.p.A., en førende italiensk virksomhed inden for miljøsektoren. Transaktionen har ikke væsentlig regnskabsmæssig påvirkning for Greentech.

   

  Læs meddelelse

 • 1/2017: Månedlig opdatering for december 2016

  Vind

  • I december 2016 var den samlede vindproduktion 14% under forventningerne, men markant højere end i den tilsvarende periode i 2015.
  • Produktionen var lavere end forventningerne i Italien, Tyskland og især Spanien primært grundet svagere vindforhold end forventet. Den samlede produktion fra de danske og polske møller var derimod højere end forventet, henholdsvis +13% og +42%.
  • I 2016 leverede vindanlæggene en samlet nettoproduktion på mere end 316 GWh, en stigning på næsten 7% i forhold til 2015.

   

  Sol

  • I december 2016 var den samlede produktion fra solanlæggene 31% højere end forventningerne.
  • Med markant højere solindstråling end forventet leverede både de italienske og det spanske solanlæg en væsentligt højere produktion end budgetteret: henholdsvis +33% og +23%.
  • I 2016 opnåede solanlæggene en nettoproduktion på cirka 54 GWh, hvilket var på niveau med 2015.

   

  I 2016 leverede Greentechs vind- og solanlæg en samlet produktion i overensstemmelse med de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2015 (Annual Report 2015).


  Læs meddelelse