polyczyno_poland_upper

Company announcements

 • 12/2018: Månedlig opdatering for september 2018

  Vind

  • I september 2018 var den samlede vindproduktion 33% under forventningerne.
  • År til dato-nettoproduktionen var 6% under forventet niveau og på linje med samme periode sidste år.

   

  Sol

  • I september 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene på det forventede niveau.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og lavere end forventet i Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau og lavere end i samme periode sidste år (-9%).

   

   

  Læs meddelelse

 • 11/2018: Månedlig opdatering for august 2018

  Vind

  • I august 2018 var den samlede vindproduktion 33% under forventningerne.
  • Grundet ekstremt svage vindforhold var produktionen lavere end forventet på alle vores markeder.
  • År til dato-nettoproduktionen var lidt under forventet niveau og noget højere end i samme periode sidste år (+5%).

   

  Sol

  • I august 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 9% under forventet niveau.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i både Italien og Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var lidt under forventet niveau og lavere end i samme periode sidste år (-10%).

   

   

  Læs meddelelse

 • 10/2018: Månedlig opdatering for juli 2018

  Vind

  • I juli 2018 var den samlede vindproduktion 8% under forventningerne.
  • Særligt grundet svage vindforhold var produktionen lavere end forventet på alle vores markeder.
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau og noget højere end i samme periode sidste år (+9%).

   

  Sol

  • I juli 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene på forventet niveau.
  • Særligt var den gennemsnitlige solindstråling som forventet i både Italien og Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var som forventet, men dog lavere end i samme periode sidste år (-10%).

   

   

  Læs meddelelse

 • 09/2018: Månedlig opdatering for juni 2018

  Vind

  • I juni 2018 var den samlede vindproduktion 9% under forventningerne.
  • Grundet svage vindforhold over hele Europa var produktionen lavere end forventet på alle vores markeder. Sammenholdt med juni 2017 var produktionen i Italien dog højere generelt (+15%) og særligt på Minerva Messina-anlægget (+82%).
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau og væsentligt højere end i samme periode sidste år (+15%).

   

  Sol

  • I juni 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 5% under forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i både Italien (-6%) og Spanien (-10%).
  • År til dato-nettoproduktionen var lidt under forventet niveau og lidt lavere end i samme periode sidste år (-13%).

   

   

  Læs meddelelse

 • 08/2018: Månedlig opdatering for maj 2018

  Vind

  • I maj 2018 var den samlede vindproduktion 33% under forventningerne.
  • Grundet svage vindforhold var produktionen lavere end forventet på alle vores markeder.
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau og væsentligt højere end i samme periode sidste år (+15%).

   

  Sol

  • I maj 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 6% under forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i både Italien (-9%) og Spanien (-5%).
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau, men betydeligt lavere end i samme periode sidste år (-13%).

   

   

  Læs meddelelse

 • 07/2018: Månedlig opdatering for april 2018

  Vind

  • I april 2018 var den samlede vindproduktion 14% under forventningerne.
  • Grundet særligt svage vindforhold i Italien var produktionen fra de italienske vindparker 19% under forventet niveau. Til gengæld var produktionen i Spanien (+21%) og Polen (+5%) højere end forventet takket være gunstige vindforhold.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end budgetteret (+7%) og markant højere end i samme periode sidste år (+26%).

   

  Sol

  • I april 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 3% over forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og lavere end budgetteret i Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau, men betydeligt lavere end i samme periode sidste år (-13%).

   

   

  Læs meddelelse

 • 06/2018: Referat af ordinær generalforsamling 2018

  Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S.

  Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2017 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet. Udbyttet udgør DKK 0,259 (EUR 0,035) pr. aktie.

   

   

  Læs meddelelse

 • 05/2018: Månedlig opdatering for marts 2018

  Vind

  • I marts 2018 var den samlede vindproduktion 31% over forventningerne.
  • Takket være særligt gunstige vindforhold var produktionen i Spanien (+44%) og Italien (+28%) markant højere end forventet og højere end i samme periode i 2017, henholdsvis +94% og +65%.
  • År til dato-nettoproduktionen var betydeligt højere end budgetteret (+13%) og i forhold til samme periode sidste år (+28%).

   

  Sol

  • I marts 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 11% under forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i både Italien (-16%) og Spanien (-22%).
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau, men væsentligt lavere end i samme periode sidste år (-16%).

   

   

  Læs meddelelse

 • Indkaldelse til Generalforsamling 2018

  I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S, tirsdag, den 24. april 2018, kl. 15.00, på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V.

   

   

  Læs indkaldelse

  Læs Fuldstændige Forslag

 • Årsrapport for 2017

  Hovedpunkter:

  + 59 % i overskud for året: MEUR 8,8 sammenlignet med MEUR 5,5 i 2016
  + 1 % i nettoproduktion: 374 GWh sammenlignet med 372 GWh i 2016
  + 12 % i omsætning, inklusive joint ventures: MEUR 66,1 sammenlignet med MEUR 59,1 i 2016
  71% i EBITDA-margin, inklusive joint ventures og eksklusive særlige poster, sammenlignet med 69% i 2016
  + 48% i samlede pengestrømme fra driftsaktiviteter: MEUR 23,8 sammenlignet med MEUR 16,2 i 2016

  Læs meddelelse

 • 04/2018: Månedlig opdatering for februar 2018

  Vind

  • I februar 2018 var den samlede vindproduktion 8% under forventningerne.
  • Grundet svage vindforhold var produktionen lavere end forventet på alle vores markeder.
  • År til dato-nettoproduktionen er fortsat højere end budgetteret (+4%) og i forhold til samme periode sidste år (+10%).

   

  Sol

  • I februar 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene på niveau med forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Spanien, hvor produktionen oversteg forventningerne med 17%. I Italien var produktionen fra solanlæggene lavere end forventet (-5%) grundet lavere gennemsnitlig solindstråling.
  • År til dato-nettoproduktionen er fortsat højere end forventet (+5%), men lavere end i samme periode sidste år (-5%).

   

   

  Læs meddelelse

 • 03/2018: Månedlig opdatering for januar 2018

  Vind

  • I januar 2018 var den samlede vindproduktion 14% over forventningerne.
  • På den ene side var produktionen fra de italienske parker, takket være gunstige vindforhold, væsentligt højere end forventet: +27%. På den anden side leverede de spanske og polske møller en lavere produktion end forventet, men en højere produktion (+9%) end i den tilsvarende periode sidste år.

   

  Sol

  • I januar 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 8% højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var noget højere end forventet i Italien og en anelse lavere end forventet i Spanien, hvilket La Castilleja-anlæggets høje availability kompenserede for. Produktionen fra de italienske og det spanske solanlæg var henholdsvis 10% og 4% højere end forventet.

   

   

  Læs meddelelse

 • 02/2018: Salg af vindmølleparken Gehlenberg

  I forlængelse af Selskabsmeddelelse nr. 19/2017 har Athena Investments A/S (”Athena”) gennemført salget af sin tyske vindmøllepark Gehlenberg til Energiequelle.

  Med salget af de tyske vindmøller ejer Athena ikke længere vedvarende energi-anlæg i Tyskland.

  Den samlede transaktionssum udgør MEUR 9,0.

   

   

  Read the PDF file

   

 • 01/2018: Månedlig opdatering for december 2017

  Vind

  • I december 2017 var den samlede vindproduktion 27% over forventningerne.
  • Takket være ekstraordinært gunstige vindforhold på næsten alle vores markeder var produktionen væsentligt højere end forventet i Italien (+34%), Polen (+30%) og Spanien (+35%), hvor produktionen desuden var 151% højere end i december 2016.
  • I 2017 leverede vindanlæggene en samlet nettoproduktion på cirka 310 GWh, hvilket var på niveau med 2016.

   

  Sol

  • I december 2017 var den samlede produktion fra solanlæggene 11% højere end forventningerne.
  • Takket være højere solindstråling leverede både det spanske og de italienske solanlæg en betydeligt højere produktion end forventet: henholdsvis +22% og +6%.
  • I 2017 genererede solanlæggene en nettoproduktion på cirka 64 GWh, hvilket var 3% højere end i 2016.

   

  I 2017 leverede Athenas vind- og solanlæg en samlet produktion i overensstemmelse med de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2016 (Annual Report 2016) og marginalt højere end de opdaterede forventninger til 2017 (Selskabsmeddelelse nr. 16/2017).

   

  Læs meddelelse