Profil

Athena er et energiselskab, som driver vedvarende energi-projekter og -anlæg.

Aktiviteter og teknologi
Athena aktiviteter omfatter følgende to teknologier:
> Vindenergi
> Solenergi

Markeder
Athena nuværende aktiviteter er beliggende i Italien, Polen og Spanien.

Kapacitetsopbygning
Athena har til hensigt at øge produktionskapaciteten gennem
> Fusioner og opkøb