03/2018: Månedlig opdatering for januar 2018

Vind

  • I januar 2018 var den samlede vindproduktion 14% over forventningerne.
  • På den ene side var produktionen fra de italienske parker, takket være gunstige vindforhold, væsentligt højere end forventet: +27%. På den anden side leverede de spanske og polske møller en lavere produktion end forventet, men en højere produktion (+9%) end i den tilsvarende periode sidste år.

 

Sol

  • I januar 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 8% højere end forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var noget højere end forventet i Italien og en anelse lavere end forventet i Spanien, hvilket La Castilleja-anlæggets høje availability kompenserede for. Produktionen fra de italienske og det spanske solanlæg var henholdsvis 10% og 4% højere end forventet.

 

 

Læs meddelelse