05/2018: Månedlig opdatering for marts 2018

Vind

  • I marts 2018 var den samlede vindproduktion 31% over forventningerne.
  • Takket være særligt gunstige vindforhold var produktionen i Spanien (+44%) og Italien (+28%) markant højere end forventet og højere end i samme periode i 2017, henholdsvis +94% og +65%.
  • År til dato-nettoproduktionen var betydeligt højere end budgetteret (+13%) og i forhold til samme periode sidste år (+28%).

 

Sol

  • I marts 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 11% under forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i både Italien (-16%) og Spanien (-22%).
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau, men væsentligt lavere end i samme periode sidste år (-16%).

 

 

Læs meddelelse