06/2018: Referat af ordinær generalforsamling 2018

Der har dags dato været afholdt ordinær generalforsamling i Athena Investments A/S.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter til efterretning og vedtog årsrapporten for 2017 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet. Udbyttet udgør DKK 0,259 (EUR 0,035) pr. aktie.

 

 

Læs meddelelse