07/2018: Månedlig opdatering for april 2018

Vind

  • I april 2018 var den samlede vindproduktion 14% under forventningerne.
  • Grundet særligt svage vindforhold i Italien var produktionen fra de italienske vindparker 19% under forventet niveau. Til gengæld var produktionen i Spanien (+21%) og Polen (+5%) højere end forventet takket være gunstige vindforhold.
  • År til dato-nettoproduktionen var højere end budgetteret (+7%) og markant højere end i samme periode sidste år (+26%).

 

Sol

  • I april 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 3% over forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var højere end forventet i Italien og lavere end budgetteret i Spanien.
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau, men betydeligt lavere end i samme periode sidste år (-13%).

 

 

Læs meddelelse