09/2018: Månedlig opdatering for juni 2018

Vind

  • I juni 2018 var den samlede vindproduktion 9% under forventningerne.
  • Grundet svage vindforhold over hele Europa var produktionen lavere end forventet på alle vores markeder. Sammenholdt med juni 2017 var produktionen i Italien dog højere generelt (+15%) og særligt på Minerva Messina-anlægget (+82%).
  • År til dato-nettoproduktionen var på forventet niveau og væsentligt højere end i samme periode sidste år (+15%).

 

Sol

  • I juni 2018 var den samlede produktion fra solanlæggene 5% under forventningerne.
  • Den gennemsnitlige solindstråling var lavere end forventet i både Italien (-6%) og Spanien (-10%).
  • År til dato-nettoproduktionen var lidt under forventet niveau og lidt lavere end i samme periode sidste år (-13%).

 

 

Læs meddelelse