Profil

Athena jest spółką energetyczną zajmującą się wykorzystywaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Rodzaje działalności i technologie
Zakres działalności spółki Athena obejmuje dwie technologie:
> Energia wiatrowa
> Energia słoneczna

Zasięg działania
Obecnie Athena działa na terenie Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii.

Zwiększanie mocy
Athena zamierza zwiększać moce produkcyjne poprzez:
> Fuzje i przejęcia