Profil

Athena jest spółką energetyczną zajmującą się wykorzystywaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Rodzaje działalności i technologie
Zakres działalności spółki Athena obejmuje dwie technologie:
> Energia wiatrowa
> Energia słoneczna

Zasięg działania
Obecnie Athena działa na terenie Włoch, Polski i Hiszpanii.

Athena zamierza rozszerzyć swoją platformę biznesową o inne uzupełniające lub niezależne działania poprzez inwestycje mniejszościowe lub większościowe